categories

Informations

New products

NO ONE GETS OUT ALIVE - Backwoods Spirit - wine red T-Shirt

NO ONE GETS OUT ALIVE - Backwoods Spirit - wine red T-Shirt
14,95 EUR

INGROWING - Gatefold 12'' LP - Ætherpartus  + Heads Or Tails

INGROWING - Gatefold 12'' LP - Ætherpartus + Heads Or Tails
15,95 EUR

GUTALAX - Holy Shit - Girlie Spaghetti Top

GUTALAX - Holy Shit - Girlie Spaghetti Top
15,95 EUR

free at 150€+ orders: PATHOLOGY - 12

free at 150€+ orders: PATHOLOGY - 12" LP - Pathology (black 140g Vinyl)
0,00 EUR

EXIT 13 - Logo - printed Patch

EXIT 13 - Logo - printed Patch
4,95 EUR

NO ONE GETS OUT ALIVE - Backwoods Spirit - vintage army green T-Shirt

NO ONE GETS OUT ALIVE - Backwoods Spirit - vintage army green T-Shirt
14,95 EUR

GUTALAX - toilet brushes - gold T-Shirt

GUTALAX - toilet brushes - gold T-Shirt
11,95 EUR

GUTALAX - toilet brushes - savety pink T-Shirt

GUTALAX - toilet brushes - savety pink T-Shirt
11,95 EUR

NIFELHEIM - Logo - T-Shirt

NIFELHEIM - Logo - T-Shirt
14,95 EUR

LAST DAYS OF HUMANITY / F.U.B.A.R. - split 9'' EP - (Haunted Hotel Limited Edition, Green / Red Splatter)

LAST DAYS OF HUMANITY / F.U.B.A.R. - split 9'' EP - (Haunted Hotel Limited Edition, Green / Red Splatter)
11,95 EUR

SATAN'S REVENGE ON MANKIND -12

SATAN'S REVENGE ON MANKIND -12" LP- Supreme Malicious Necro Terror (Vomit Marbled) USED 2nd Hand!!!
15,95 EUR

free at 150€+ orders: DEVANGELIC - 12'' LP - Phlegethon (black Vinyl)

free at 150€+ orders: DEVANGELIC - 12'' LP - Phlegethon (black Vinyl)
0,00 EUR

AURA NOIR - CD - Black Thrash Attack

AURA NOIR - CD - Black Thrash Attack
10,95 EUR

ANALKHOLIC / S.M.E.S. / DRENCHED - 3way split CD -

ANALKHOLIC / S.M.E.S. / DRENCHED - 3way split CD -
10,95 EUR

GUTALAX - Holy Shit - Girlie

GUTALAX - Holy Shit - Girlie
15,95 EUR

GUTALAX - Big Business - T-Shirt

GUTALAX - Big Business - T-Shirt
15,95 EUR

JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE - Logo -T-Shirt

JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE - Logo -T-Shirt
15,95 EUR

EXIT 13 - High Life Coffin - Backpatch

EXIT 13 - High Life Coffin - Backpatch
13,95 EUR

LAST DAYS OF HUMANITY / MOSHTURBACIÓN - split 5'' Vinyl EP -

LAST DAYS OF HUMANITY / MOSHTURBACIÓN - split 5'' Vinyl EP -
8,88 EUR

free at 150€+ orders: EXIMPERITUS - 12'' LP - Black Vinyl (Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum)

free at 150€+ orders: EXIMPERITUS - 12'' LP - Black Vinyl (Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum)
0,00 EUR

GENERAL SURGERY - Anatomy - printed Patch

GENERAL SURGERY - Anatomy - printed Patch
4,95 EUR

ISACAARUM - 12'' LP - Curbed

ISACAARUM - 12'' LP - Curbed
15,95 EUR

GUTALAX - Holy Shit - Girlie Tank Top

GUTALAX - Holy Shit - Girlie Tank Top
15,95 EUR

LAST DAYS OF HUMANITY - 12

LAST DAYS OF HUMANITY - 12" LP- In Advanced Haemorrhaging Conditions (Randomly Colored Vinyl)
16,95 EUR

MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY / COLLISION - split 7'' EP -

MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY / COLLISION - split 7'' EP -
6,66 EUR

NIFELHEIM - Servants Of Darkness - Longsleeve

NIFELHEIM - Servants Of Darkness - Longsleeve
22,95 EUR

THEM - CD - Sweet Hollow

THEM - CD - Sweet Hollow
11,95 EUR

NO ONE GETS OUT ALIVE - Backwoods Spirit - black T-Shirt

NO ONE GETS OUT ALIVE - Backwoods Spirit - black T-Shirt
14,95 EUR

LAST DAYS OF HUMANITY / F.U.B.A.R. - split 9'' EP - (Fat Ass - Yellow / Purple Splatter Vinyl)

LAST DAYS OF HUMANITY / F.U.B.A.R. - split 9'' EP - (Fat Ass - Yellow / Purple Splatter Vinyl)
12,95 EUR

GENERAL SURGERY - Recycling Corpses - printed Patch

GENERAL SURGERY - Recycling Corpses - printed Patch
4,95 EUR

LAST DAYS OF HUMANITY / F.U.B.A.R. - split 9'' EP - (Fat Ass - Black Vinyl)

LAST DAYS OF HUMANITY / F.U.B.A.R. - split 9'' EP - (Fat Ass - Black Vinyl)
10,95 EUR

INCANTATION - Coffin - printed Ptach

INCANTATION - Coffin - printed Ptach
4,95 EUR

EXIT 13 - Green is good - printed Patch

EXIT 13 - Green is good - printed Patch
4,95 EUR

INCANTATION - Backpatch

INCANTATION - Backpatch
13,95 EUR

GENERAL SURGERY - Backpatch

GENERAL SURGERY - Backpatch
13,95 EUR

HOUWITSER / GRIND 6,4 - split 7 '' EP -

HOUWITSER / GRIND 6,4 - split 7 '' EP -
6,66 EUR

GENERAL SURGERY - Necrology - printed Patch

GENERAL SURGERY - Necrology - printed Patch
4,95 EUR

LAST DAYS OF HUMANITY / F.U.B.A.R. - split 9'' EP - (Haunted Hotel - Black Vinyl)

LAST DAYS OF HUMANITY / F.U.B.A.R. - split 9'' EP - (Haunted Hotel - Black Vinyl)
9,95 EUR

AURA NOIR - CD - Deep Tracts Of Hell

AURA NOIR - CD - Deep Tracts Of Hell
10,95 EUR

GUTALAX - toilet brushes - white T-Shirt

GUTALAX - toilet brushes - white T-Shirt
11,95 EUR

INCANTATION - Reaping The Souls Of Blasphemy - printed Patch

INCANTATION - Reaping The Souls Of Blasphemy - printed Patch
4,95 EUR

EXIMPERITUS - 12'' LP - clear splattered Vinyl (Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum)

15,95 EUR

15.950046

incl. 19 % VAT

weight: 0,30 KG

Available, enough stock

Available, enough stock


product description


Genre: Technical Brutal Death Metal


We are proud to present you the vinyl-version of
Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum debut album:
"Projecting the Singular Emission of the Doctrine of Absolute and All-Absorbing Evil…"
Pronounced in full: "Eximpe-ritu-serqethh-zeb[ul]ib-šiptu-gakkath-šu[r]l-welia[l]r-za-xu[l]ł-um", but it is usually shortened to simply "Eximperitus".

The band have acquired quite some attention for their 51-letter long name. The meaning of the name was explained by one of the members as being "An author's individual agglutinative neologism. In its creation there were used some Latin, Ancient Egyptian, Akkadian and Sumerian terms of the Chaosatanic tradition. It entirely reveals the unutterable name of the antiuniverse. When divided into fragments, it creates the magic spell of the formless Lords of the prior Darkness".

All of the band's song titles and lyrics are written in a transliterated form of archaic Belarusian.

LP include Lyric Sheet

Color Limitation:
100x  black
100x  clear splattered
100x  blue splattered
The full title of the album is "Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha j Usiopahłynaĺnaha Zła skroź šaścihrannuju pryzmu Sîn-Ahhī-Erība na hipierpawierchniu zadyjakaĺnaha kaŭčęha zasnawaĺnikaŭ kosmatęchničnaha ordęna palieakantakta, najstaražytnyja ipastasi dawosiewych cywilizacyj prywodziać u ruch ręzanansny transfarmatar časowapadobnaj biaskoncaści budučyni u ćwiardyniach absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, uwasabliajučy ŭ ęfirnuju matęryju prach Ałulima na zachad ad ękzapłaniety PSRB 1620-26b"

Translation: "Projecting the singular emission ov the Doctrine ov Absolute and All-Absorbing Evil through the hexahedral prism ov Sîn-Ahhī-Erība upon the hypersurface ov zodiacal arc ov the cosmotechnical order ov paleocontact founders the utterly ancient hypostases ov pre-axes civilizations actuate the resonance transformer ov temporally similar to the eternity ov the future in the towers ov Nwn-Hu-Kek-Amon’s obcervatory embodying the ashes ov Alulim into the ethereal matter to the west ov exoplanet PSRB 1620-26b"

Full titles of the tracks:
1. Transhręsiŭnaje ŭšęście Ęn-miendurana skroź pramianistuju dęĺtu Wialikaha Architęktara Al-Sadirah minujučy modusy času Ankh-f-n-Khonsu, niewiadomaha wartaŭnika wuzłoŭ Maa-Atef-F, da abicieli Adąda, wysmaĺwajučaha trysmiehičnym wiedańniem mistęryj sęfitaŭ Arual-Jøruvalla dahmatyčnaje traktawańnie Paradoksu Fiermi j pryčynnuju dynamičnuju tryjanhuliacyju Ancitętyki Ęŭklida, pierasliedujučy pieraradžęńnie ŭnutrana Razdwojenaha Čystaha Rozumu ŭ branach Chaohnozisa Ŭrytry, pasrodkam spaścižęńnia katęchizisa, rytuaĺnych samahubstwaŭ Aghōra, imia jakomu: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L

2. Imknieńnie apantanaści hniewu Sębęka da słupoŭ twaręńnia ruin Aššurbanipała skroź zabaronieny šliach ęmpiryjakrytycyzmu miedytatyŭnych pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ pustyni ŭšęścia Płutona, uchiliajučy Tęliemičnyja tęaręmy skarabiejaŭ Małoj Kaliaśnicy Atmāna, pierapyniŭšych biaskoncy łancuh ręinkarnacyj, adwaryŭšy apahanieny kupał Pifaharyjanskaha pałancira snoŭ zmiainych wačęj Uładara Much, jaki zachoŭwaje paroh apošniaha wyhnańnia Nefėrkeperųre Wąenre Ęchnatona

3. Da pytańniaŭ ab suziraĺnym paznańni naradžęńnia trahiedyi j niaŭchiĺnaści hibeli isnaha ŭ Wučeńni Anihiliacyi, jak pra pieršaęliemienty praŭdziwaj pryrody askietyčnych praliehamienaŭ mižhałaktyčnaha smutku smierciśćwiardžajučaj mudraści Šapienhaŭęra, jakaja kuje apakatastasičnym połymiem hietęradaksaĺnaha katarsisu artęryi mietafizičnych siłahizmaŭ u liazo Liucyfieryjanskaha rozumu j Akaŭzaĺnaha Waliuntaryzmu, zwiartajučy ŭ prach saliarnyja zikkuraty apošniaha świtańnia nadychodziačaj Juhi Nicšęanstwa

4. Akružany parallieĺnymi cykłami biaźmiežnaści śmierci Baâl Wadalieja nakiroŭwaje wypaliennyja wačnicy kosmakarkasaŭ pachawaĺnych piramid pa toj bok miež twaręńnia asliapliajučych promńiaŭ Mietatrona da sciakajučych krywioj klinapisnych skryžaliaŭ sparchniełych prarokaŭ skasoŭwajučy samu mętazhodnaść byćcia jak pryncyp wieĺmiiłžywaj zdoĺnaści mierkawańnia jakaja nie maje ab'jektyŭnaha sęnsu, pryčyny, iściny j kaštoŭnaści

5. Somnambuličnyja tulliańni karawanaŭ ziłlijonnamiesiacowych rozumazrokaŭ žracoŭ Ïrminizmu, jakija pakidajuć pojas Kojpiera, skroź hnozis ękzistęncyjanaĺnaha immažynaryuma katakombaŭ Ra-Hoor-Khuit CVII wymiaręńnia uročyšča skarpijonaŭ, wykarmlienych pracham mierćwiakoŭ cykličnych turbuliencyj Chrama Sûtekh, da wytokaŭ antropamahičnaj dęmanałohii zwierchkancęntracyi ciemry ŭ pošukach zichatliwaha Trapiecyjaędra

6. Apałohija Samaźniščęńnia ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, jak dumka jakaja biaskonca pahłybliajecca ad z'jawy da sutnaści, jość adzina dakładnaje mierkawańnie ab Wyšęjšaj Marali Indywiduaĺnaj Woli supraćstajačaj Nieświadomamu, a tak ža sutnaść baraćby za Nieisnawańnie, što jość krajniaja supraćliehłaść asnoŭnym wiecham swietaŭładkawańnia, alie nie z'jaŭliajecca antynomijej sabie, z pryčyny łahičnaha wykliučęńnia Ręakcyjnym Piesiemizmam usiakaj inšaj ętyki, skažajučaj wizualizacyju pracęsu pamknieńnia Ducha ŭ kirunku, jaki ŭkazwaje Wolia da Śmierci

7. Rytuał pryzyŭnoha zaklionu ŭsioabdymnaj ęnierhii Ciemry, u hipastyĺnaj zalie matęryjalizacyi ŭwasablieńniaŭ Kokabaęła, zaklikany zubožyć ahafałahičnyja abliččy idałaŭ Anhârąka, zwajawaŭšych wypramieńwańnie pandęmaničnaha pantęonu Kheri-Beq-F, addajučy piaščanym wiatram Supăja prystupki mastaba šmatsuswietnaj intęrprętacyi Κονξ ομ Παξ, z mętaj zrynuć chanifičny impuĺs Kaâba jaki pieraškadžaje raspaŭsiudžwańniu baryjonnaj asimietryi niebuliarnych rahoŭ Satany

8. Paświačęńnie adęptam Salipsizmu uwažliwym da pastuliawańnia Von Hartmana ab Nieswiadomym u Z'jawach Cialiesnaha j Duchoŭnaha Žyćcia, što skažajuć azimutaĺny kut Palinhienęzii ad zawieršanaha ŭwasablieńnia liutaści Šywy da stęły adkryćcia Toţa nad prorwaj samaręalizacyi partałaŭ Inšabyćcia Mieskałamduha wyličajučy kanstantu začatkawaj formy nadychodziačaj Æry Rujnawańnia pasrodkam wyrašęńnia prabliemy raspaŭsiudžwańnia tęaręmy Kronękiera ab abieliewych paliach na adwoĺnuju ałhiebraičnuju wobłaść racyjanaĺnaści

Titles translation (provided by the band):
1. Transgressive ascension ov En-men-dur-ana through the radiant delta ov The Great Architect Al-Sadirah passing the modi ov time Ankh-f-n-Khonsu, an unknown guard ov Maa-Atef-F knots, to the cloister ov Adad, burning the dogmatic interpretation ov Fermi Paradox and the causative dynamic triangulation ov Euclid Atithetics with trismagic knowledge ov Arual-Jøruvallas sephits mysteries, chasing the reincarnation ov inherently Bifurcated Spotless Mind in the branes ov Chaognosis ov Vritra due to comprehending the catechism and ritual suicides ov Aghora, Named: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L

2. The pursuit ov Sobek’s ferocious wrath to the pillars ov creation ov Aššurbanipal’s ruins through the forbidden path ov empiriocritisism ov the ascended Pluto desert Dark Conjurers’ meditative immersions, deposing the Thelemic theorems ov Atman Lesser Chariot scarabs, that has broken the eternal chain of reincarnations by opening the defiled dome ov Pithagorean palanthir ov the snake-eyed Lord ov the Flies’ dreams which holds the threshold ov Neferheperura Uaenre Akhenaten’s last exile

3. Concerning the questions ov contemplating cognition ov tragedy inception and the inevitable destruction ov matter in the Annihilation Doctrine like prime elements ov true nature ov the ascetic prolegomena ov intergalactic grief ov Schopenhauer’s death-proving wisdom, forging with the apocatastasic flame ov heterodox catharsis ov the artery ov metaphysical syllogisms into the blade ov Luciferian mind ov Acausal Voluntarism turning into ashes the solar ziggurats ov the last dawn in the forthcoming Yuga ov Nietzscheanity

4. Surrounded by parallel cycles ov infinite death, Baâl ov Aquarius turns the burned eye-pits ov cosmoframes ov burial pyramids over the other side ov the boundaries ov the creation ov Metatron’s blinding beams to the bleeding cuneiform tables ov decomposed prophets abrogating the very reasonability ov existence as a principle ov utterly false ability ov judgment which has no objective sense, reason, verity and value

5. Somnoambulic wanderings ov Irminism priests’ caravans ov zillion-lunar speculations, which abandon the Kuiper belt, through the gnosis ov existential immaginarium ov Ra-Hoor-Khuit catacombs ov CVII dimension ov scorpions hole, which were fed on the ashes ov dead ov the cyclic turbulences ov the Temple ov Sûtekh, to the sources ov antropomagic demonology ov the darkness overconcentration searching the shining Trapezohedron

6. Apology ov Self-destruction in the Philippe Mainländer’s Doctrine ov Redemption as a thought which perpetually deepens from phenomenon to essence, is the only true judgment concerning the Highest Morals ov an Individual Will which confronts the Unconscious, it is also the nature ov struggle for Non-existence that is the ultimate opposition ov the world’s major landmarks, but it is not the antinomy to itself considering the logical excepting by the Reactionary Pessimism any other ethics that distorts the visualization ov the Spirit aspiration process towards the direction indicated by the Will to Death

7. The ritual ov invocation ov all-embracing energy ov Darkness in the hypostyle hall ov Kokabaell’s manifestations materialization, called to overthrow agaphological faces ov idols ov Anhârąka, that defied the emission ov pandemonical pantheon Kheri-Beq-F, committing the steps ov multiuniversal interpretations Κονξ Ομ Παξ to the Supăy’s sandy winds in order to subvert the hanific impulse ov Ka’aba, which hinders the spreading ov baryon asymmetry ov Satan’s nebular horns

8. A dedication to the adepts ov Solipsism harking to Von Gartman’s postulating on the Unconscious in the Phenomena ov Corporeal and Spiritual Life, which curves the azimuth angle ov Palingenesis from the completed embodiment ov Śiva’s fury to the stele ov Thoth’s revelation over the abyss ov self-realization ov Meskalamdug’s portals ov Anderssein figuring out the constant ov the rudimental form ov the approaching Æpoch ov Destruction by solving the problem ov dissemination the Kronecker’s theorem ov abelian fields on the arbitrary algebraic domain ov rationality
EXIMPERITUS - 12'' LP - clear splattered Vinyl (Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum)

Customers also purchased

SPASM -12

SPASM -12" LP- Pussy De Luxe (red transparent, black marbled Vinyl)

14,95 EUR

RECTAL SMEGMA -12

RECTAL SMEGMA -12" LP- Become The bitch

15,95 EUR

BLOOD - 12'' LP - Depraved Goddess (clear/black splattered Vinyl)

BLOOD - 12'' LP - Depraved Goddess (clear/black splattered Vinyl)

15,95 EUR

Shopping Cart

You have no articles inside your cart, yet

Shopping Cart »

welcome back

e-mail-address:
password:
lost password?