categories

Informations

New products

MAYHEM - Norway - woven Patch

MAYHEM - Norway - woven Patch
4,99 EUR

SOL DE SANGRE / PANICO AL MIEDO - split EP CD - La Senda De La Muerte

SOL DE SANGRE / PANICO AL MIEDO - split EP CD - La Senda De La Muerte
8,95 EUR

MY MINDS MINE - 12'' LP - Passengers Of The Void

MY MINDS MINE - 12'' LP - Passengers Of The Void
14,95 EUR

LIVIDITY - Gatefold 12'' LP - ...'Til Only The Sick Remain

LIVIDITY - Gatefold 12'' LP - ...'Til Only The Sick Remain
21,95 EUR

MANOS - 12'' LP - True Life

MANOS - 12'' LP - True Life
15,95 EUR

MGLA - embroidered Patch

MGLA - embroidered Patch
4,99 EUR

PIG DESTROYER - Stab Me Again - T-Shirt size S

PIG DESTROYER - Stab Me Again - T-Shirt size S
11,95 EUR

KORPIKLAANI - Finland - woven Patch

KORPIKLAANI - Finland - woven Patch
4,99 EUR

AUTOMB - CD - Esoterica

AUTOMB - CD - Esoterica
9,95 EUR

ANAL FISTFUCKERS / VAGINAL CADAVER - Alle Frauen in deiner Familie sind Nutten!!!

ANAL FISTFUCKERS / VAGINAL CADAVER - Alle Frauen in deiner Familie sind Nutten!!!
9,95 EUR

BITCHFORK - CD - Zombie Cows From Outer Space

BITCHFORK - CD - Zombie Cows From Outer Space
9,95 EUR

NEFILHEIM - Picture 12'' LP - Servants Of Darkness (Pic Disk in printed Coversleeve)

NEFILHEIM - Picture 12'' LP - Servants Of Darkness (Pic Disk in printed Coversleeve)
17,95 EUR

CARCASS - Heartwork - woven Patch

CARCASS - Heartwork - woven Patch
4,99 EUR

REVENGE - woven Patch

REVENGE - woven Patch
4,99 EUR

MISERY INDEX - woven Patch

MISERY INDEX - woven Patch
4,99 EUR

NOIA - CD - Iron Death

NOIA - CD - Iron Death
10,95 EUR

CEREBRAL ENEMA - embroidered Patch

CEREBRAL ENEMA - embroidered Patch
4,99 EUR

ABYTHIC - CD - Beneath Ancient Portals

ABYTHIC - CD - Beneath Ancient Portals
10,95 EUR

CEREBRAL ENEMA / HOLY COST / TxPxF - Street Trash - T-Shirts size XL

CEREBRAL ENEMA / HOLY COST / TxPxF - Street Trash - T-Shirts size XL
15,95 EUR

LIVIDITY - Gatefold 12'' LP - Age Of Clitorial Decay

LIVIDITY - Gatefold 12'' LP - Age Of Clitorial Decay
21,95 EUR

NECROWRETCH - woven Patch

NECROWRETCH - woven Patch
4,99 EUR

CEREBRAL ENEMA - Berlin Crime - T-Shirt

CEREBRAL ENEMA - Berlin Crime - T-Shirt
15,95 EUR

MASTER / PAGANIZER - split 7'' EP - Widower / Second Portal

MASTER / PAGANIZER - split 7'' EP - Widower / Second Portal
6,95 EUR

SPASM - Tape MC - Pussy Deluxe

SPASM - Tape MC - Pussy Deluxe
8,88 EUR

LIVIDITY - 12'' LP - Fetish For The Sick + Rejoice In Morbidity

LIVIDITY - 12'' LP - Fetish For The Sick + Rejoice In Morbidity
19,95 EUR

REPULSION - Hoodie - size XL

REPULSION - Hoodie - size XL
34,95 EUR

EXIT 13 featuring Bliss Blood ‎- 12'' LP - Smoking Songs

EXIT 13 featuring Bliss Blood ‎- 12'' LP - Smoking Songs
14,95 EUR

MAUSOLEUM - 12'' LP - Back From The Funeral

MAUSOLEUM - 12'' LP - Back From The Funeral
14,95 EUR

PIG DESTROYER - Gatefold 12'' LP - Head Cage (black Vinyl)

PIG DESTROYER - Gatefold 12'' LP - Head Cage (black Vinyl)
21,95 EUR

BUZZOV-EV - 12'' LP - To A Frown

BUZZOV-EV - 12'' LP - To A Frown
14,95 EUR

DIMMU BORGIR - woven Patch

DIMMU BORGIR - woven Patch
4,99 EUR

CEREBRAL ENEMA / HOLY COST / TxPxF - Street Trash - T-Shirts size XXXXXL

CEREBRAL ENEMA / HOLY COST / TxPxF - Street Trash - T-Shirts size XXXXXL
16,95 EUR

TORSOFUCK / LYMPHATIC PHLEGM - split LP -

TORSOFUCK / LYMPHATIC PHLEGM - split LP -
14,95 EUR

LIVIDITY - Gateflod 12'' LP - Used, Abused, And Left For Dead

LIVIDITY - Gateflod 12'' LP - Used, Abused, And Left For Dead
21,95 EUR

MEAT SHITS - Fuck That Cunt - T-Shirt

MEAT SHITS - Fuck That Cunt - T-Shirt
15,95 EUR

NECROTOMY - CD - Inhuman mankind

NECROTOMY - CD - Inhuman mankind
9,95 EUR

SLAYER - World Painted Blood - woven Patch

SLAYER - World Painted Blood - woven Patch
4,99 EUR

KREATOR - Pleasure to Kill - woven Patch

KREATOR - Pleasure to Kill - woven Patch
4,99 EUR

RIBSPREADER - CD - The Van Murders - Part 2

RIBSPREADER - CD - The Van Murders - Part 2
10,95 EUR

SUFFOCATION - 12'' LP - Souls To Deny  (black Vinyl)

SUFFOCATION - 12'' LP - Souls To Deny (black Vinyl)
21,95 EUR

EXIMPERITUS - 12'' LP - blue splattered Vinyl (Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum)

15,95 EUR

15.950046

incl. 19 % VAT

weight: 0,30 KG

Available, enough stock

Available, enough stock


product description


Genre: Technical Brutal Death Metal


We are proud to present you the vinyl-version of
Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum debut album:
"Projecting the Singular Emission of the Doctrine of Absolute and All-Absorbing Evil…"
Pronounced in full: "Eximpe-ritu-serqethh-zeb[ul]ib-šiptu-gakkath-šu[r]l-welia[l]r-za-xu[l]ł-um", but it is usually shortened to simply "Eximperitus".

The band have acquired quite some attention for their 51-letter long name. The meaning of the name was explained by one of the members as being "An author's individual agglutinative neologism. In its creation there were used some Latin, Ancient Egyptian, Akkadian and Sumerian terms of the Chaosatanic tradition. It entirely reveals the unutterable name of the antiuniverse. When divided into fragments, it creates the magic spell of the formless Lords of the prior Darkness".

All of the band's song titles and lyrics are written in a transliterated form of archaic Belarusian.

LP include Lyric Sheet

Color Limitation:
100x  black
100x  clear splattered
100x  blue splattered
The full title of the album is "Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha j Usiopahłynaĺnaha Zła skroź šaścihrannuju pryzmu Sîn-Ahhī-Erība na hipierpawierchniu zadyjakaĺnaha kaŭčęha zasnawaĺnikaŭ kosmatęchničnaha ordęna palieakantakta, najstaražytnyja ipastasi dawosiewych cywilizacyj prywodziać u ruch ręzanansny transfarmatar časowapadobnaj biaskoncaści budučyni u ćwiardyniach absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, uwasabliajučy ŭ ęfirnuju matęryju prach Ałulima na zachad ad ękzapłaniety PSRB 1620-26b"

Translation: "Projecting the singular emission ov the Doctrine ov Absolute and All-Absorbing Evil through the hexahedral prism ov Sîn-Ahhī-Erība upon the hypersurface ov zodiacal arc ov the cosmotechnical order ov paleocontact founders the utterly ancient hypostases ov pre-axes civilizations actuate the resonance transformer ov temporally similar to the eternity ov the future in the towers ov Nwn-Hu-Kek-Amon’s obcervatory embodying the ashes ov Alulim into the ethereal matter to the west ov exoplanet PSRB 1620-26b"

Full titles of the tracks:
1. Transhręsiŭnaje ŭšęście Ęn-miendurana skroź pramianistuju dęĺtu Wialikaha Architęktara Al-Sadirah minujučy modusy času Ankh-f-n-Khonsu, niewiadomaha wartaŭnika wuzłoŭ Maa-Atef-F, da abicieli Adąda, wysmaĺwajučaha trysmiehičnym wiedańniem mistęryj sęfitaŭ Arual-Jøruvalla dahmatyčnaje traktawańnie Paradoksu Fiermi j pryčynnuju dynamičnuju tryjanhuliacyju Ancitętyki Ęŭklida, pierasliedujučy pieraradžęńnie ŭnutrana Razdwojenaha Čystaha Rozumu ŭ branach Chaohnozisa Ŭrytry, pasrodkam spaścižęńnia katęchizisa, rytuaĺnych samahubstwaŭ Aghōra, imia jakomu: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L

2. Imknieńnie apantanaści hniewu Sębęka da słupoŭ twaręńnia ruin Aššurbanipała skroź zabaronieny šliach ęmpiryjakrytycyzmu miedytatyŭnych pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ pustyni ŭšęścia Płutona, uchiliajučy Tęliemičnyja tęaręmy skarabiejaŭ Małoj Kaliaśnicy Atmāna, pierapyniŭšych biaskoncy łancuh ręinkarnacyj, adwaryŭšy apahanieny kupał Pifaharyjanskaha pałancira snoŭ zmiainych wačęj Uładara Much, jaki zachoŭwaje paroh apošniaha wyhnańnia Nefėrkeperųre Wąenre Ęchnatona

3. Da pytańniaŭ ab suziraĺnym paznańni naradžęńnia trahiedyi j niaŭchiĺnaści hibeli isnaha ŭ Wučeńni Anihiliacyi, jak pra pieršaęliemienty praŭdziwaj pryrody askietyčnych praliehamienaŭ mižhałaktyčnaha smutku smierciśćwiardžajučaj mudraści Šapienhaŭęra, jakaja kuje apakatastasičnym połymiem hietęradaksaĺnaha katarsisu artęryi mietafizičnych siłahizmaŭ u liazo Liucyfieryjanskaha rozumu j Akaŭzaĺnaha Waliuntaryzmu, zwiartajučy ŭ prach saliarnyja zikkuraty apošniaha świtańnia nadychodziačaj Juhi Nicšęanstwa

4. Akružany parallieĺnymi cykłami biaźmiežnaści śmierci Baâl Wadalieja nakiroŭwaje wypaliennyja wačnicy kosmakarkasaŭ pachawaĺnych piramid pa toj bok miež twaręńnia asliapliajučych promńiaŭ Mietatrona da sciakajučych krywioj klinapisnych skryžaliaŭ sparchniełych prarokaŭ skasoŭwajučy samu mętazhodnaść byćcia jak pryncyp wieĺmiiłžywaj zdoĺnaści mierkawańnia jakaja nie maje ab'jektyŭnaha sęnsu, pryčyny, iściny j kaštoŭnaści

5. Somnambuličnyja tulliańni karawanaŭ ziłlijonnamiesiacowych rozumazrokaŭ žracoŭ Ïrminizmu, jakija pakidajuć pojas Kojpiera, skroź hnozis ękzistęncyjanaĺnaha immažynaryuma katakombaŭ Ra-Hoor-Khuit CVII wymiaręńnia uročyšča skarpijonaŭ, wykarmlienych pracham mierćwiakoŭ cykličnych turbuliencyj Chrama Sûtekh, da wytokaŭ antropamahičnaj dęmanałohii zwierchkancęntracyi ciemry ŭ pošukach zichatliwaha Trapiecyjaędra

6. Apałohija Samaźniščęńnia ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, jak dumka jakaja biaskonca pahłybliajecca ad z'jawy da sutnaści, jość adzina dakładnaje mierkawańnie ab Wyšęjšaj Marali Indywiduaĺnaj Woli supraćstajačaj Nieświadomamu, a tak ža sutnaść baraćby za Nieisnawańnie, što jość krajniaja supraćliehłaść asnoŭnym wiecham swietaŭładkawańnia, alie nie z'jaŭliajecca antynomijej sabie, z pryčyny łahičnaha wykliučęńnia Ręakcyjnym Piesiemizmam usiakaj inšaj ętyki, skažajučaj wizualizacyju pracęsu pamknieńnia Ducha ŭ kirunku, jaki ŭkazwaje Wolia da Śmierci

7. Rytuał pryzyŭnoha zaklionu ŭsioabdymnaj ęnierhii Ciemry, u hipastyĺnaj zalie matęryjalizacyi ŭwasablieńniaŭ Kokabaęła, zaklikany zubožyć ahafałahičnyja abliččy idałaŭ Anhârąka, zwajawaŭšych wypramieńwańnie pandęmaničnaha pantęonu Kheri-Beq-F, addajučy piaščanym wiatram Supăja prystupki mastaba šmatsuswietnaj intęrprętacyi Κονξ ομ Παξ, z mętaj zrynuć chanifičny impuĺs Kaâba jaki pieraškadžaje raspaŭsiudžwańniu baryjonnaj asimietryi niebuliarnych rahoŭ Satany

8. Paświačęńnie adęptam Salipsizmu uwažliwym da pastuliawańnia Von Hartmana ab Nieswiadomym u Z'jawach Cialiesnaha j Duchoŭnaha Žyćcia, što skažajuć azimutaĺny kut Palinhienęzii ad zawieršanaha ŭwasablieńnia liutaści Šywy da stęły adkryćcia Toţa nad prorwaj samaręalizacyi partałaŭ Inšabyćcia Mieskałamduha wyličajučy kanstantu začatkawaj formy nadychodziačaj Æry Rujnawańnia pasrodkam wyrašęńnia prabliemy raspaŭsiudžwańnia tęaręmy Kronękiera ab abieliewych paliach na adwoĺnuju ałhiebraičnuju wobłaść racyjanaĺnaści

Titles translation (provided by the band):
1. Transgressive ascension ov En-men-dur-ana through the radiant delta ov The Great Architect Al-Sadirah passing the modi ov time Ankh-f-n-Khonsu, an unknown guard ov Maa-Atef-F knots, to the cloister ov Adad, burning the dogmatic interpretation ov Fermi Paradox and the causative dynamic triangulation ov Euclid Atithetics with trismagic knowledge ov Arual-Jøruvallas sephits mysteries, chasing the reincarnation ov inherently Bifurcated Spotless Mind in the branes ov Chaognosis ov Vritra due to comprehending the catechism and ritual suicides ov Aghora, Named: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L

2. The pursuit ov Sobek’s ferocious wrath to the pillars ov creation ov Aššurbanipal’s ruins through the forbidden path ov empiriocritisism ov the ascended Pluto desert Dark Conjurers’ meditative immersions, deposing the Thelemic theorems ov Atman Lesser Chariot scarabs, that has broken the eternal chain of reincarnations by opening the defiled dome ov Pithagorean palanthir ov the snake-eyed Lord ov the Flies’ dreams which holds the threshold ov Neferheperura Uaenre Akhenaten’s last exile

3. Concerning the questions ov contemplating cognition ov tragedy inception and the inevitable destruction ov matter in the Annihilation Doctrine like prime elements ov true nature ov the ascetic prolegomena ov intergalactic grief ov Schopenhauer’s death-proving wisdom, forging with the apocatastasic flame ov heterodox catharsis ov the artery ov metaphysical syllogisms into the blade ov Luciferian mind ov Acausal Voluntarism turning into ashes the solar ziggurats ov the last dawn in the forthcoming Yuga ov Nietzscheanity

4. Surrounded by parallel cycles ov infinite death, Baâl ov Aquarius turns the burned eye-pits ov cosmoframes ov burial pyramids over the other side ov the boundaries ov the creation ov Metatron’s blinding beams to the bleeding cuneiform tables ov decomposed prophets abrogating the very reasonability ov existence as a principle ov utterly false ability ov judgment which has no objective sense, reason, verity and value

5. Somnoambulic wanderings ov Irminism priests’ caravans ov zillion-lunar speculations, which abandon the Kuiper belt, through the gnosis ov existential immaginarium ov Ra-Hoor-Khuit catacombs ov CVII dimension ov scorpions hole, which were fed on the ashes ov dead ov the cyclic turbulences ov the Temple ov Sûtekh, to the sources ov antropomagic demonology ov the darkness overconcentration searching the shining Trapezohedron

6. Apology ov Self-destruction in the Philippe Mainländer’s Doctrine ov Redemption as a thought which perpetually deepens from phenomenon to essence, is the only true judgment concerning the Highest Morals ov an Individual Will which confronts the Unconscious, it is also the nature ov struggle for Non-existence that is the ultimate opposition ov the world’s major landmarks, but it is not the antinomy to itself considering the logical excepting by the Reactionary Pessimism any other ethics that distorts the visualization ov the Spirit aspiration process towards the direction indicated by the Will to Death

7. The ritual ov invocation ov all-embracing energy ov Darkness in the hypostyle hall ov Kokabaell’s manifestations materialization, called to overthrow agaphological faces ov idols ov Anhârąka, that defied the emission ov pandemonical pantheon Kheri-Beq-F, committing the steps ov multiuniversal interpretations Κονξ Ομ Παξ to the Supăy’s sandy winds in order to subvert the hanific impulse ov Ka’aba, which hinders the spreading ov baryon asymmetry ov Satan’s nebular horns

8. A dedication to the adepts ov Solipsism harking to Von Gartman’s postulating on the Unconscious in the Phenomena ov Corporeal and Spiritual Life, which curves the azimuth angle ov Palingenesis from the completed embodiment ov Śiva’s fury to the stele ov Thoth’s revelation over the abyss ov self-realization ov Meskalamdug’s portals ov Anderssein figuring out the constant ov the rudimental form ov the approaching Æpoch ov Destruction by solving the problem ov dissemination the Kronecker’s theorem ov abelian fields on the arbitrary algebraic domain ov rationality
EXIMPERITUS - 12'' LP - blue splattered Vinyl (Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum)

Customers also purchased

free at 150€+ orders: RAZOR RAPE - 12

free at 150€+ orders: RAZOR RAPE - 12" LP - Orgy in Guts - (BLACK VINYL)

0,00 EUR

CENOTAPH -CD - Perverse Dehumanized Dysfunctions

CENOTAPH -CD - Perverse Dehumanized Dysfunctions

10,95 EUR

DEVANGELIC - 12'' LP - Phlegethon (turquoise + black splattered Vinyl)

DEVANGELIC - 12'' LP - Phlegethon (turquoise + black splattered Vinyl)

15,95 EUR

Shopping Cart

You have no articles inside your cart, yet

Shopping Cart »

welcome back

e-mail-address:
password:
lost password?